คุณลักษณะรายวิชา

คุณลักษณะรายวิชา

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนในแต่ละภูมิภาค ตามที่ตั้งของประเทศ ประเภทและลักษณะเฉพาะของอาหารนานาชาติ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร เทคนิคและหลักการประกอบอาหาร 3 ทวีป 1)อาหารตะวันออก/เอเชีย ได้แก่ อาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารเวียดนาม และอาหารอินเดีย 2) อาหารยุโรป ได้แก่ อาหารฝรั่งเศส อาหารอังกฤษ และอาหารอิตาเลี่ยน 3) อาหารทวีปอเมริกา ได้แก่ อาหารอเมริกัน และอาหารแม็กซิกัน ซึ่งทุกเมนูสอนตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒธนธรรมในการบริโภคอาหารของคนในแต่ละภูมิประเทศ
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทและลักษณะเฉพาะของอาหารนานาชาติได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถระบุชนิดของวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารรวมถึงเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสของแต่ละชนชาติที่ได้เรียนมา
  4. ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการประกอบอาหารนานาชาติได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนาธรรมการบริโภคอาหารนานาชาติ และสนใจในการประกอบอาหารนานาชาติเพื่อรับประทาน หรือเพื่อการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น